Екологічні проблеми Чорног моря


XXстоліття- це час, коли людина не пристосовується до умов навколишнього середовища, а навпаки адаптує природу до своїх потреб і звичок. Сьогодні через грубі порушення людиною всіх правил природокористування негативний антропогенний вплив здійснюється на екосистеми, руйнуються зв`язки біотичного і абіотичного оточення, зникають численні види представників флори і фауни. В Україні екологічна проблема видається ще загрозливішою, оскільки досить незначні зусилля докладаються для її вирішення. Проблема забруднення водойм не становить вийняток з цього правила, особливо для Чорного моря, яке визнане одним з найбрудніших у світі.

Основні джерела забруднення даної екосистеми:

- викиди промислових і господарських відходів безпосередньо у море або з річковим стоком;

- надходження з суші різних речовин, що застосовуються в сільському і лісовому господарствах;

- навмисне поховання забруднюючих речовин у морі;

- врата різних речовин упроцесі суднових операцій;

- аварійні викиди з суден або підводних трубопроводів;

- розробка корисних копалин на морському дні;

- рекреаційна діяльність;

- перенесення забруднюючих речовин крізь атмосферу.

Нафта і нафтопродукти- найбільш розповсюджені забруднюючі речовини. Щороку до Світового океану їх надходить до 2 млн. тонн на рік, до Чорного моря- 111 тис. тонн на рік. Нафта і нафтопродукти справляють негативний вплив на морські біоценози тому, що їх плівки порушують обмін енергією, теплом, вологою й газами між океаном і атмосферою, а також впливають на фізико-хімічні і гідробіологічні умови, на клімат Земі, на баланс кисню в атмосфері. Через їх перевищений вміст у водах Чорного моря 160 видів фауни, які мешкають в ньому, перебувають на межі вимирання.

Забруднення морських вод пестицидами багатьма ученими розглядається як найбільш ймовірна загроза необоротної деградації у майбутньому морських екосистем.

Останніми роками в Чорному морі спостерігається негативна тенденція підвищення межі сірководневої зони, яка за останні три десятиріччя піднялася в середньому на 40 м, що може дуже негативно позначитися на усій екосистемі Чорного моря.

Основним документом, що регулює питання охорони Чорного моря, є Конвенція про захист Чорного моря від забруднення, підписана шістьма країнами- Болгарією, Грузією, Росією, Румунією, Туреччиною і Україною в 1992 році в Бухаресті (Бухарестська конвенція). Цей документ передбачає, що договірні сторони скорочують і зберігають під контролем забруднення морського середовища Чорного моря з будь- яких джерел, договірні сторони повинні співробітничати з метою запобігання забрудненню морського середовища, кожна договірна сторона приймає норми і правила щодо відповідальності за шкоду, заподіянуособами морському середовищу в районах, над якими вона здійснює суверенітет або юрисдикцію. Конвенція містить ряд інших статей, які передбачають співробітництво країн для поліпшення екологічної ситуації Чорного моря.

Кабінет Міністрів україни видав розпорядження від 4 березня 2004 р. N 110-р, в якому йдеться про заснування за участю держави підприємства для виконання робіт з пошуку, обстеження затоплених об’єктів, підняття, утилізації та реалізації піднятих об’єктів і продуктів утилізації.

В 1998 році було прийнято Угоду по збереженню китоподібних у Чорному та Середземному морях en:ACCOBAMS (англ. Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area), де одним з основних питань є охорона дельфінів.

Рішенню екологічних проблем Чорного моря сприяє існуюча мережа, створена в рамках Чорноморської екологічної програми (BlackSeaEnvironmentProgram — BSEPGEF). Вона складається з 6 міжнародних і 36 національних центрів спеціального мониторингу і оцінки забруднення; інтегрованого управління прибережною смугою, риболовством, збереження біорозманітності та інших ресурсів моря.

Тобто, можна зробити висновок, що суспільство переймається питанням незадовільної екологічної ситуаціїї Чорного моря. Хоча на даний момент ці дії не привели до бажаного результату, але є надія, що в майбутньому ситуація буде покращуватися.